Wat doen we

De aanpak van de onze consultants kenmerkt zich door het creëren van beweging bij de klant. De adviezen komen tot stand door het stellen van de juiste vragen en het tot stand brengen van wezenlijke oplossingen en veranderingen in de organisatie. De consultant zet zich in voor duurzame oplossingen voor de vraag van de klant. De aard van de opdracht bepaalt de rol van de consultant. De Samengroei biedt de volgende diensten aan:

INTERIMMANAGEMENT

Het overkomt iedereen weleens dat er iemand onverhoopt ziek is of dat er een vacature ontstaat die niet op korte termijn ingevuld wordt. De Samengroei kan u van dienst zijn om u tijdelijk te helpen op de volgende gebieden:
Personeelsadviseur/ HR-adviseur;
Controller;
Facilitaire beleidsadviseur;
Manager, directeur bedrijfsvoering;
Beleidsmedewerker;
Bestuurssecretaris

ORGANISATIE ONTWIKKELING en –ADVIES:

De vraagstukken die op het bordje van onze consultants gelegd worden zijn uiterst divers. Het gaat daarbij om strategische vraagstukken, strategisch personeels- en financieel beleid, maar ook over efficiënte en effectieve inrichting van de bedrijfsvoeringsprocessen.
herinrichting staf- of bestuursbureau;
training en opleiding;
herinrichting organisatie;
procesoptimalisatie;
AO/IB procedures beschrijvingen.
Ontwikkeling strategisch personeelsbeleid
Begeleiden meerjaren strategisch beleidsplan;

ONDERZOEK & DOORLICHTING:

Onze dienstverlening op dit gebied heeft betrekking op onderzoek naar en evaluatie van de organisatiestructuur, de organisatiecultuur en het samenwerken en functioneren van medewerkers en teams binnen de hele organisatie of een onderdeel daarvan.
Organisatiescans;
Risicoanalyses;
Huisvestingsbeleid en uitvoering hiervan;
Begeleiding fusies en reorganisaties;
Uitvoering WWZ;
Begeleiding van het insourcen van de administratieve dienstverlening.

COACHING EN BEGELEIDING

Onderwijs is mensenwerk. Alles wat aandacht krijgt groeit. Investeren in individuele medewerkers en (management-)teams zien wij dan ook als investeren in de organisatie van onze opdrachtgevers. Onze consultants verzorgen trainingen en coachingstrajecten de volgende uiteenlopende gebieden met als doel het versterken van de professionele cultuur:
strategische trainingen voor de Raad van Toezicht, bestuurders en managementteams;
cursussen voor de (GMR);
persoonlijke effectiviteit;
leiderschapstrainingen;
teamcoaching.

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN De Samengroei Consultancy BV 4.0 mei 2018