Wie zijn wij

De consultants kennen het onderwijs van binnenuit en zijn daarmee in staat om het “goede gesprek” te voeren met de klant. De adviezen van de consultants sluiten aan bij de belevingswereld van het onderwijs. Vanuit een brede basis van ervaring en kennis is de consultant een gesprekspartner, cq sparringspartner voor het bestuur en de toezichthouder.

Iedere consultant heeft zijn of haar eigen specialisme en specifieke aanpak. De meeste consultants hebben meerdere jaren ervaring in het onderwijs, maar ook in profit en non-profit sectoren. Onze ervaring en de mogelijkheid om opdrachten juist vanuit verschillende invalshoeken te benaderen biedt onze opdrachtgevers vertrouwen. Dat vertrouwen gaat hand in hand met onze praktische en vaak verfrissende werkwijze en onze resultaatgerichtheid.

Alma Reitsma

Telefoonnummer: 06 48 59 29 76
Email: a.reitsma@desamengroei.nl

Alma Reitsma is als organisatieadviseur breed inzetbaar. Naast veel ervaring in de totale bedrijfsvoering van een onderwijsinstelling heeft ze specifieke opdrachten gedaan ten behoeve van de strategische ontwikkeling van de bedrijfsvoering, de organisatie en de medewerker. Alma heeft in de afgelopen jaren opdrachten vervuld op het gebied van organisatiescans, optimaliseren van bedrijfsvoeringsprocessen, uitvoeren van risico analyses en het effectief en efficiënt inrichten van de bedrijfsvoering. Het begeleiden van mensen in de uitvoering van het werk in relatie tot de ontwikkeling van de organisatie is voor haar een basis waarop ze werkt. Alma  is daarnaast ook inzetbaar als interimmanager, interimcontroller en coach. Haar aanpak wordt gekenmerkt door een analytische blik met oog voor elke professional.

Jan Teunissen

Telefoonnummer: 06 22 95 13 21
Email: j.teunissen@desamengroei.nl

Jan Teunissen is specialist op het gebied van HR diensten. Van hieruit vervult hij onder andere interim-opdrachten vanwege ziekte of ter overbrugging van vacatures, met name in het PO. Jan is tevens specialist op het gebied van alle wet- en regelgeving die van toepassing is voor u als bestuur en/of uw medewerkers. Of het nu gaat om de toepassing en uitwerking van de CAO (PO en VO), ziekteverzuim(beleid), arbo- en sociaal veiligheidsbeleid, strategisch personeelsbeleid, de gevolgen van de Wwz, de Reglementen van het Participatie- en het Vervangingsfonds, etc., Jan helpt u snel en accuraat. Daarnaast is Jan deskundig op het terrein van de Wet medezeggenschap op scholen en verzorgt o.a. trainingen voor medezeggenschapsorganen.

Marcel Leenders

Telefoonnummer: 06 50 90 22 71
Email: m.leenders@desamengroei.nl

Marcel Leenders is een breed inzetbare adviseur. Marcel heeft veel ervaring en is een specialist op het gebied van onderwijshuisvesting, bedrijfsvoering, personeelsplanning en personeelsbeleid. Door zijn expertise van de planning&control is hij goed in staat verbindingen te leggen tussen de besluitvorming rondom huisvesting, personeelsinzet en de financiële gevolgen daarvan. Marcel is inzetbaar als interim beleidsmedewerker onderwijshuisvesting bij zowel gemeenten als schoolbesturen en als interimcontroller.

Gerard Hiddink

Telefoonnummer: 06 13 75 41 86
Email: g.hiddink@desamengroei.nl

Gerard Hiddink is specialist op het gebied van bedrijfsvoering. Hij heeft brede kennis en ervaring als controller in het PO en het VO. Daarnaast is hij een sparringpartner voor de bestuurder als het gaat om brede bedrijfsvoeringsvraagstukken zoals verbetering van de financiële processen, risicoanalyses, optimaliseren van planning & control cyclus. Door zijn brede ervaring wordt Gerard ook ingezet als plaatsvervangend rector of manager bedrijfsvoering.

Rob Hulsen

Telefoonnummer: 06 24 68 88 46
Email: r.hulsen@desamengroei.nl

Rob Hulsen is een expert op zowel operationeel, tactisch als HR-advies. Rob heeft veel ervaring op gedaan in het optimaliseren van de administratieve processen en de effecten hiervan voor de gehele organisatie. Als projectleider van het insourcen van de administratie weet hij als geen ander hoe belangrijk de combinatie techniek, proces en mens zijn. Rob beschikt over veel kennis en ervaring van wet- en regelgeving op alle HR-terreinen en is in staat om deze op een eenvoudige wijze uit te leggen en toe te passen.

Hans Onderwater

Telefoonnummer: 06 21 97 30 00
Email: h.onderwater@desamengroei.nl