Interim management

Onze ervaren en enthousiaste consultants ondersteunen jou en je organisatie graag met hun kennis, ervaring en vaardigheden.

Onze aanpak
Wij helpen opdrachtgevers bij het behalen van gewenste doelen door het ad interim invullen van managementfuncties, (senior) beleids- en adviesfuncties op diverse gebieden, zoals facilitaire zaken, onderwijshuisvesting, HR of Finance. Onze consultants en adviseurs hebben ervaring in het tijdelijk invullen van vacatures, vervanging wegens afwezigheid en/of bij het ontwikkelen van nieuwe functies. Dit doen wij op een effectieve en efficiënte wijze. Wij doen samen met onze klant en zijn pas tevreden als, na afronding van onze opdracht, de ontwikkeling van mens en organisatie verder gaat.

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen op het gebied van Interim management? Wij vertellen je er graag meer over!

Project- en procesmanagement

Door met name technologische ontwikkelingen hebben organisaties steeds vaker te maken met verandering van of optimalisatie van de ICT systemen. Bij project- en procesmanagement ligt onze focus op het optimaliseren van processen en systemen gericht op het verbeteren van de output.

Onze aanpak

In onze aanpak gaan wij uit van de driehoek mensen, systemen en processen die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Een systeem veranderen zonder de processen opnieuw te beschrijven en zonder de mensen hierbij te betrekken zal niet leiden tot een succesvolle implementatie. Bij aanvang van een opdracht brengen wij de bestaande situatie in kaart. Wij bepalen gezamenlijk een reële doelstelling en stellen een team samen dat in kleine stapjes werkt aan het bereiken
van de doelen.

Behaalde resultaten worden direct in de organisatie geborgd en gedurende het proces wordt de voortgang gerapporteerd. Bij de afronding van de opdracht bekijken wij het oorspronkelijke doel en het daadwerkelijk bereikte resultaat. Wij hebben aandacht voor het vervolg waarbij wij inschatten of de eigen medewerkers nog begeleiding nodig hebben om deze aanpak voort te zetten.

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen op het gebied van Project- en procesmanagement? Wij vertellen je er graag meer over!

Wil je weten hoe wij jouw organisatie kunnen helpen?

Organisatie ontwikkeling en advies

Wij ondersteunen jou en jouw organisatie bij vraagstukken op uiteenlopende gebieden met integrale, duurzame maatwerkoplossingen die specifieke kennis en ervaring vereisen.

Onze aanpak
Wij zijn gespecialiseerd in het helpen van onze klanten bij het oplossen van specifieke organisatievraagstukken. Wij begeleiden jou graag bij dit proces door eigenaarschap, betrokkenheid en enthousiasme te organiseren. Wij helpen jou om informatie te vergaren, te ordenen en de effecten van mogelijke (strategische) keuzes inzichtelijk te maken. Daarbij hanteren wij de gedachte dat al het beleid een afgeleide moet zijn van het strategische beleid van de organisatie en de kernwaarden van de organisatie moet bevatten.

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen op het gebied van Organisatie ontwikkeling en advies? Wij vertellen je er graag meer over!

Organisatiescan

Door onze jarenlange ervaring voor en bij verschillende klanten hebben wij veel kennis van het inrichten van organisatie opgebouwd. Met deze kennis zijn wij in staat om jou en je organisatie te helpen met een passende inrichting gebaseerd op de besturingsfilosofie van de organisatie. Dit kan op het gebied van de inrichting van de hele organisatie of delen van de organisatie zoals de bedrijfsvoering, de financiële functie, de inrichting van HR of het herijken van een functiegebouw met bijbehorende functiebeschrijvingen.

Onze aanpak

Wij starten onze opdracht met een organisatiescan waardoor een heldere analyse ontstaat van de huidige inrichting van de organisatie, de zogenoemde nulmeting. Op basis van interviews binnen de organisaties en op basis van een analyse van de documenten bepalen wij samen met onze klant een gewenste toekomstige inrichting.

Met deze scan krijg je vanuit een analytisch perspectief een koersdocument met handvatten en praktische tips. Zo wordt helder wat de veranderopgave is waar wij en de organisatie voor staan. Vanuit daar kijken wij met je mee wat er nodig is.

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen op het gebied van Organisatiescans? Wij vertellen je er graag meer over!