‘Samen realiseren wij jouw groeiambities‘

Wij kennen ons werkveld van binnenuit. Wij zijn daarmee in staat om het ‘goede gesprek’ te voeren met onze (potentiële) klanten en de gevraagde dienstverlening optimaal uit te voeren. Hun competenties sluiten aan bij jouw beleving. Vanuit een brede ervaring en expertise is elke consultant en adviseur een gesprekspartner op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.

Expertises:
Partner

Ik ben een ervaren (interim) manager en consultant die graag opereert in een complexe en dynamische omgeving. Ik vertaal complexe vraagstukken naar een concrete aanpak en oplossing en sluit ik aan bij de belevingswereld van onze klant. Ik geloof in de ontwikkeling van organisaties door de ontwikkeling van mensen binnen de organisatie. In veel van mijn opdrachten combineer ik mijn bedrijfseconomische kennis met mijn sterke interesse in het creëren van maatschappelijk meerwaarde bij met name non-profit organisaties.

Naast interim manager en consultant ben ik partner van De Samengroei Consultancy waarbij ik mensen verbind en hun ontwikkeling stimuleer. Ik ben daarnaast ook bestuurder van De Samengroei Zorg en Begeleiding waarbij ik vooral een verbinder ben tussen inhoud en bedrijfsvoering.

expertises:
partner

Ik ben een ervaren (interim) manager en consultant die graag opereert in een complexe en dynamische omgeving. Ik vertaal complexe vraagstukken in naar een concrete aanpak en oplossing en sluit ik aan bij de belevingswereld van onze klant. Ik geloof in de ontwikkeling van organisaties door de ontwikkeling van mensen binnen de organisatie. In veel van mijn opdrachten combineer ik mijn bedrijfseconomische kennis met mijn sterke interesse in het creëren van maatschappelijk meerwaarde bij met name non-profit organisaties.

Naast interim manager en consultant ben ik partner van De Samengroei Consultancy waarbij ik mensen verbind en hun ontwikkeling stimuleer. Ik ben daarnaast ook bestuurder van De Samengroei Zorg en Begeleiding waarbij ik vooral een verbinder ben tussen inhoud en bedrijfsvoering.

Expertises:
Zorg en begeleiding via De Samengroei Zorg en Begeleiding

Ik ben een ervaren ondernemer die gelooft in ontwikkeling van organisaties en mensen. In 2017 heb ik samen met Alma De Samengroei Consultancy opgericht. Ik ben een verbinder en wil mensen verder helpen in het leven, zowel zakelijk als privé.

In 2019 is De Samengroei Zorg en Begeleiding ontstaan vanuit de visie dat ieder mens een kans verdient in het leven. Voor mij geldt afspraak is afspraak en betrouwbaarheid staat dan ook hoog bij mij in het vaandel. Ik beschik over een groot netwerk en ben daardoor in staat om altijd de juiste mensen op de juiste plek te kunnen zetten.

Expertises:
Bedrijfsvoering voor onderwijsinstellingen

Ik ben een betrokken en resultaatgerichte generalist in de volle breedte van de bedrijfsvoering in het onderwijs. Ik heb ruim dertig jaar ervaring in het werken bij en voor het onderwijs. Met mijn ervaring en kennis lever ik hiermee (indirect) een bijdrage aan de groei van het kind. In mijn werk zult u mij herkennen als een klantgerichte, betrokken en oplossingsgerichte consultant.

Door mijn brede ervaring op het gebied van HR, financiën en huisvesting op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau, overzie ik goed de gevolgen van (beleids)adviezen en voorstellen.

expertises:
bedrijfsvoering voor onderwijsinstellingen

Ik ben een betrokken en resultaatgerichte generalist in de volle breedte van de bedrijfsvoering in het onderwijs. Ik heb ruim dertig jaar ervaring in het werken bij en voor het onderwijs. Met mijn ervaring en kennis lever ik hiermee (indirect) een bijdrage aan de groei van het kind. In mijn werk zult u mij herkennen als een klantgerichte, betrokken en oplossingsgerichte consultant.

Door mijn brede ervaring op het gebied van HR, financiën en huisvesting op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau, overzie ik goed de gevolgen van (beleids)adviezen en voorstellen.

Expertises: Bedrijfsvoering in het onderwijs (PO en VO),
interim functies (controller en leidinggevende)

Ik ben een gedreven en ervaren manager bedrijfsvoering en heb ook een brede kennis en ervaring als controller in het PO en VO. Tevens ben ik een sparringpartner voor de bestuurder als het gaat om brede bedrijfsvoeringsvraagstukken zoals verbetering van financiële processen, risicoanalyses en het optimaliseren van de planning- en control cyclus.

Ik word vaak getypeerd als vakinhoudelijk van vele markten thuis, met een scherpe en kritische blik en betrokken, besluitvaardig en vasthoudend. Een resultaatgerichte manager die echter het menselijk aspect niet uit het oog verliest. Integer, betrouwbaar en ook ‘recht voor z’n raap’. Mijn mentaliteit is hands on, plezier hebben in wat je doet, geloven in wat je doet, openheid en ik hecht belang aan persoonlijke relaties.

Expertises: Projectmanagement in business- en organisatieprocessen, interim-management, HR, AO/IC en Risk; in profit en non-profit

Je zult mij leren kennen als een veelzijdige, resultaatgerichte generalist. Ik ben van oorsprong financieel opgeleid maar heb gedurende mijn loopbaan aanvullende opleidingen gevolgd en expertises opgedaan in projectmanagement in bedrijfs- en organisatieprocessen; strategisch, tactisch en operationeel HRM; interim-management, AO/IC en risicobeheersing. Dat kan gecombineerd maar ook los van elkaar. Wat het werken voor mijn opdrachten typeert is dat ik de verbinding leg in professionalisering en groei voor verschillende typen opdrachtgevers waar zij dan ook hun voordeel mee kunnen doen. Mijn motto is mens en organisatie naar een betere morgen te helpen! Opdrachtgevers zeggen over mij dat ik pro-actief, klantgericht, empathisch, analytisch, oplossings- en resultaatgericht ben en snel schakel. En dat met de nodige humor dat een belangrijke katalysator is.

expertises:
zorg en begeleiding via De Samengroei Zorg en Begeleiding

Ik ben een gedreven en positief ingesteld persoon die voldoening haalt uit het verbinden van het financiële huishoudboekje met de doelstellingen van een organisatie. Naast de noodzakelijke structuren en processen zijn de mensen in de organisatie één van de belangrijkste factoren. Mijn achtergrond is financieel gericht. Ik ben mijn loopbaan begonnen bij een accountantskantoor en heb vervolgens de overstap gemaakt naar de onderwijswereld. In eerste instantie als financieel administratief medewerker, daarna als relatiebeheerder, ontwikkelaar van een goed prognosemodel en uiteindelijk als hoofd bedrijfsvoering bij een primair onderwijs instelling. De laatste jaren ben ik in dienst getreden bij een primair onderwijsinstelling. Naast het goed wegzetten van de bedrijfsvoering, hecht ik veel waarde aan het opbouwen van de menselijke relatie. Deze beide aspecten maken dat ik een goede band met de klant opbouw en tevens de gewenste resultaten behaal.

Expertises:
Huisvesting voor onderwijsinstellingen

Ik ben door mijn expertise van planning & control uitstekend in staat verbindingen te leggen tussen de besluitvorming over huisvesting, de financiële gevolgen daarvan en alle bijkomende aspecten bij scholenbouw. Ik ben inzetbaar als interim beleidsadviseur onderwijshuisvesting bij zowel gemeenten als schoolbesturen. Bij de diverse gemeenten fungeer ik als interne projectleider bij alle huisvestingsaangelegenheden. Het (complexe) bouwen van integrale kindcentra, scholen voor speciaal onderwijs, opstellen van integraal huisvestingsplan, doordecentralisatie van de huisvestingsmiddelen en aspecten van duurzaamheid behoren tot deze werkzaamheden. Maar ook het meedraaien in de interne processen zoals begroting, jaarrekening en verantwoording horen hierbij. Interne contacten en afstemming met alle direct betrokkenen, de politieke besluitvorming in college en raad maken voor mij het gehele huisvestingsproces tot een boeiende en interessante materie.

expertises:
huisvesting voor onderwijsinstellingen

Ik ben door mijn expertise van planning & control uitstekend in staat verbindingen te leggen tussen de besluitvorming over huisvesting, de financiële gevolgen daarvan en alle bijkomende aspecten bij scholenbouw. Ik ben inzetbaar als interim beleidsmedewerker onderwijshuisvestiging bij zowel gemeenten als schoolbesturen. Bij de diverse gemeenten fungeer ik als projectleider bij alle huisvestingsaangelegenheden. Het (complexe) bouwen van integrale kindcentra, scholen voor speciaal onderwijs, opstellen van integraal huisvestingsplan, doordecentralisatie van de huisvestingsmiddelen en aspecten van duurzaamheid behoren tot deze werkzaamheden. Maar ook het meedraaien in de interne processen zoals begrotin, jaarrekening en verantwoording horen hierbij. Interne contacten en afstemming met alle direct betrokkenen, de politieke besluitvorming in college en raad maken voor mij het gehele huisvestingsproces tot een boeiende en interessante materie.

Expertises:
Interim-management, projectmanagement, bedrijfsvoering, procesmanagement, organisatieadvies

Ik heb als (interim) manager ruime ervaring opgedaan in de verbetering en professionalisering van ondersteunende diensten in het onderwijs en het sociaal domein. Vraagstukken op het gebied van onderwijsorganisatie, bedrijfsvoering, HRM en onderwijshuisvesting spreken mij aan en ik help organisaties om zich daarin te ontwikkelen.

Mijn kracht is dat ik complexe situaties en verbanden snel doorgrond en pragmatische oplossingen bedenk, zonder de context uit het oog te verliezen. Resultaten behaal ik door talenten van mensen te herkennen, ze in hun kracht te zetten en van daaruit te motiveren.

Ik heb een positieve attitude en ben in staat om complexe processen op een luchtige en positieve manier te begeleiden. Daarbij is het mijn doel om de kennistransfer te maken met de mensen waarmee ik werk.